Georg Friedrich Händel

02. 03. 2010

psal své Hudby k ohňostroji a Vodní pro reálné prostředí.

psal své Hudby k ohňostroji a Vodní pro reálné prostředí.

Aby dané živly přebil, předepsal rázné a rozsáhlé obsazení orchestru.
Tak se hrávaly při koncertech na hladině Temže ale v té době třeba také Vltavy,
nebo při dalších open-air slavnostech, jak se dnes říká.
Hudbu  k ohňostroji Händel skutečně komponoval pro velkou zahradní slavnost s ohňostrojem a při slavné premiéře v londýnském parku dokonce shořelo dřevěné pódium...Toto nejen personálně náročné obsazení se postupem času,
jak se skladby přestěhovaly do klidu a důstojnosti koncertních sálů,
pomalu a jistě zmenšovalo.
Radek Baborák si pro svou dirigentskou premiéru u Českého národního symfonického
orchestru přál návrat ke kořenům. A tak se při nezvykle ryčném provedení Smetanova síň
Obecního domu rozehřmí v Hudbě k ohňostroji například hned dvěma tucty
/24!!/ hobojů a jedním tuctem fagotů, zmnohonásobeny budou také některé další dechy,
přibyde málo vídaný les smyčců, atd. A navíc, v další části večerního programu
abonentního koncertu 20. dubna v 19,30, bude vedle Koncertu pro kontrabas a orchestr
Jana Křtitele Vaňhala uvedena ještě Lovecká symfonie Leopolda Mozarta, ve které se střílí.
Ostatně, přece právě ČNSO má pro svůj letošní letní festival Prague Proms
úderné heslo: Máme nabito!
ČNSO i dirigent se na objevné provedení těší a vyzývá vás k témuž!

 

Georg Friedrich Händel