III. abonentní koncert
Sezona 2024 Abonentní koncerty klasika

III. abonentní koncert


Smetanova síň Obecního domu

Předplatit sezonu

Účinkující

Český národní symfonický orchestr
Marcello Rota, dirigent
Jiří Houdek, Jan Hasenöhrl, trubky

Program

Johann Sebastian Bach – Suita č. 3 D dur 
Vincenzo Bellini – Koncert pro trubku a orchestr Es dur
Antonio Vivaldi – Koncert pro dvě trubky a smyčce C dur
Giacomo Puccini – La tregenda / Tanec divoženek z opery Le Villi / Víly
Ottorino Respighi – I pini di Roma / Římské pínie, symfonická báseň

Po úvodní suitě, kterou jeden z největších hudebních géniů všech dob Johann Sebastian Bach (1685–1750) napsal pro koncerty slavného lipského souboru Collegium musicum, si návštěvníci koncertu vychutnají dva trubkové koncerty. 

Vincenza Belliniho (1801–1835) známe především jako operního skladatele, jednoho z nejvýznamnějších představitelů italského belcanta. Ve svých 22 letech však napsal Koncert pro hoboj a orchestr Es dur, jehož partituru zachoval skladatelův přítel Francesco Florimo, knihovník klášterní knihovny v Neapoli, kde byl autograf objeven roku 1940. Dílo velkého melodika Belliniho zlákalo k transkripcím, uváděná skladba na III. abonentním koncertě ČNSO je jeho úpravou pro trubku, existuje také verze pro trombon.  

Italský barokní mistr Antonio Vivaldi (1678–1741), jehož čtyři houslové koncerty Čtvero ročních dob patří dodnes k celosvětově nejhranějším skladbám vůbec, působil jako učitel hudby v Benátkách v Ospedale della Pietà, jednom ze čtyř tamních sirotčinců pro opuštěné dívky. Pro potřeby instituce a jejích poloveřejných vystoupení napsal celou řadu skladeb, včetně Koncertu pro dvě trubky a smyčce C dur

Vrcholná hudební dramata BohémaToscaMadame ButterflyTurandot a další učinily z Giacoma Pucciniho (1858–1924) jednoho z nejslavnějších operních skladatelů.  Jeho prvotina, jednoaktová opera Víly (Le villi) však v soutěži, kterou vypsal v roce 1883 nakladatel Edoardo Sonzogno, žádnou cenu nezískala. O rok později Puccini operu přepracoval na dvě dějství a tato nová verze se již setkala se skvělým úspěchem. Opera obsahuje dvě intermezza, jedním z nich je La tregenda (Tanec divoženek), které na koncertě uslyšíme. 

Italský skladatel Ottorino Respighi (1879–1936) vzdal poctu hlavnímu městu Římu trilogií symfonických básní Fontane di Roma (Římské fontány), Pini di Roma (Římské pinie) a Feste Romane (Římské slavnosti). Římské pinie z roku 1924 představují procházku po Římě s charakteristickou vůní stromů. U vily Borghese si ve stínu pinií hrají děti, důstojné pinie u historických katakomb vyvolávají ozvěnu dávných dob v hymnických zvucích, na kopci Gianicolo si s vršky pinií pohrává noční vánek. Na Via Appia, pozůstatcích římské cesty ze 4. století př. Kr., se opět vynoří obraz minulosti: slavnostní průvod vojska za doprovodu žesťů triumfálně kráčí ke Kapitolu.