Další naše projekty: Prague Proms | Loop Jazz Club | Recording studios | Jan Hasenöhrl
Přihlásit

Šéfdirigent

Libor Pešek

Libor Pešek patří k významným osobnostem české i světové hudební scény. V letech 1987 - 1997 zastával místo uměleckého ředitele a šéfdirigenta Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. V průběhu desetileté spolupráce rozšířil jeho repertoár a absolvoval řadu zahraničních turné. Od roku 1997 zastává funkci čestného dirigenta. Společně vystoupili na východním pobřeží USA /Boston, New York, Baltimore/, na Dálném východě /Singapur, Taipei, Hong Kong/, evropská turné zahrnovala několikeré hostování ve Španělsku, i koncerty v hlavních hudebních centrech Rakouska a Německa.


Libor Pešek hostoval několikrát na prestižním londýnském festivalu BBC Proms v Royal Albert Hall, je rovněž zván na festival ve skotském Edinburghu. Nahrává pro firmy Virgin Classics, BMG, EMI a Supraphon. Významný je zejména komplet symfonií A. Dvořáka, natočený v Praze s ČF a částečně v Liverpoolu s RLPO. Na to navazuje projekt nahrávání Mahlerových symfonií s ČNSO pro japonskou společnost Victor Entertainment.


Libor Pešek se narodil roku 1933 v Praze, vystudoval dirigování na HAMU pod vedením V. Neumanna a V. Smetáčka. V šedesátých letech založil soubor dechových nástrojů Komorní harmonie, a poté komorní orchestr Sebastian. V dalším období působil jako šéfdirigent Severočeské filharmonie v Teplicích /1963-1969/ a Východočeského státního komorního orchestru v Pardubicích /1970-1977/. Paralelně pracoval s orchestry v Holandsku, krátce působil jako šéf Slovenské filharmonie v Bratislavě.


Při příležitosti státní návštěvy britské královny Alžběty II. v České republice, roku 1996, obdržel z jejích rukou řád „Rytíř britského impéria. Prezident ČR vyznamenal 28. 10. 1997 Libora Peška za vynikající umělecké výsledky medailí „Za zásluhy“ I. stupně. Libor Pešek je prezidentem MHF Prague Proms a šéfdirigentem ČNSO.

picturepicturepicturepicturepicture
picturepicturepicturepicturepicture
picturepicturepicturepicturepicture
picturepicture   
© 2004 - 2016 ČNSO, ALL RIGHTS RESERVED.