Online

III. koncert


Dostupné online

Účinkující

Jan Chalupecký – dirigent
Český národní symfonický orchestr

 

Program

Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 c moll „Osudová“

Ludwig van Beethoven se stal v průběhu posledních necelých dvou set let, které uplynuly od jeho smrti, jedním z mezníků ve vývoji dějin hudby. Rok jeho úmrtí 1827 označuje přechod mezi érou klasicismu a romantismu. K jeho nejvýznamnějším dílům patří bezesporu 5. symfonie. Stala se vrcholem jeho symfonické tvorby a zároveň předělem symfonické kompozice vůbec. Již v době svého vzniku udivovala svou délkou, úderností a zacházením s formou.

Český národní symfonický orchestr se rozhodl, pod taktovkou dirigenta Jana Chalupeckého, věnovat III. abonentní koncert právě této symfonii, nazývané „Osudová“.