Abonentní koncert

Abonentní koncert


Smetanova síň Obecního domu

Účinkující

Český národní symfonický orchestr
Steven Mercurio dirigent
 

Program

Gustav Mahler – Symfonie č. 5

Gustav Mahler žil velice krátce, 51 let. Přitom v tomto čase odevzdal obrovské skladatelské dílo. Neudivuje snad počtem kompozic, ale závažností a často také rozsahem jednotlivých opusů. Devět symfonií (desátá započatá), z nichž mnohé mají trvání i devadesát minut, a navíc veliké instrumentální a vokální obsazení, je základním tvůrčím odkazem.

Svou Pátou symfonii cis moll zkomponoval v roce 1903, ale několikrát se k partituře vrátil a revidoval ji (naposledy ještě v roce 1910). Na rozdíl od předchozích děl tohoto typu neužil vokální obsazení. Forma skladby, jak jinak u Mahlera, nese znaky velké osobitosti. Tato nádherná hudba rozklenutá do grandiózních sedmdesáti minut žádá oddané soustředění a vůli podniknout vnitřní výlet do mysteriózních krajin vlastních snů a pocitů. Hráčům připravuje velké nároky technické, dirigentovi jedinečný úkol koncepční. Pro všechny pak může být poslech tohoto díla svátkem.

 

Koncert se koná s podporou

Erste premier
ALEF Distribution CZ, s.r.o.