II. abonentní koncert
Sezona 2023 Abonentní koncerty klasika

II. abonentní koncert


Smetanova síň Obecního domu

Účinkující

Český národní symfonický orchestr
Steven Mercurio dirigent
Marta Bílá hoboj

Smetanovo trio

  • Jitka Čechová klavír
  • Jan Talich housle
  • Jan Páleníček violoncello

Program

Jean René Désiré Françaix – 
L'Horloge de Flore, suita pro hoboj a orchestr

Jan Václav Hugo Voříšek
Grand Rondeau pro housle, violoncello, klavír a orchestr op. 25

Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 3 „ Eroica“ op. 55

Jan Václav Hugo Voříšek pocházel z učitelské rodiny. Hudební vzdělání mu dal jeho otec, s nímž jako tříleté dítě sedával u klavíru a byl jím také vyučován hře na varhany. 

V mladém věku odešel do Prahy, kde se mu dostalo poprvé možnosti soustavně studovat hudbu prakticky i teoreticky. Denně hrával při ranních bohoslužbách na varhany, a nakonec se stal učitelem klavíru v rodině Lobkoviců. Vyučoval též v Lobkovickém paláci pod Petřínem. Pro poznání Voříškovy umělecké osobnosti je nadmíru příznačné, že největší vzor, který hledal a našel, byl Ludwig van Beethoven. Voříška s Beethovenem nakonec seznámil profesor Zizius, a kolem roku 1814 Voříšek Beethovena navštívil, aby mu ukázal svoje skladby. Jednalo se o některé z 12 rapsodií op. 1 pro klavír (tiskem vyšly až v roce 1818). Beethoven se o nich později vyjádřil s uznáním. Není proto náhodou, že zvolený program II. abonentního koncertu spolu úzce souvisí. V první polovině koncertu zazní Grand Rondeau pro housle, violoncello, klavír a orchestr op. 25 Jana Václava Hugo Voříška, a na závěr bude triumfovat Beethovenova slavná Eroica. Třetí symfonie, tzv. „hrdinská“, která byla původně napsána pro Napoleona. Sólových partů se ujme Smetanovo trio a orchestrálních Český národní symfonický orchestr.

Večer skladatelů raného romantismu však bude otevírat půvabná suita pro hoboj a orchestr L'Horloge de Flore (Květinové hodiny), kterou napsal jeden z nejhranějších francouzských autorů 20.století Jean René Désiré Françaix. Světem květin vás spolu s šéfdirigentem orchestru Stevenem Mercuriem provede hobojistka Marta Bílá.