Koncert pro mír
Sezona 2023 Zájezdy

Koncert pro mír

Concert pour la Paix


Velký sál Královské konzervatoře, Brusel

Účinkující

Český národní symfonický orchestr
Gabriella Carli, dirigentka
Alexej Rosík, koncertní mistr a sólista 

Program

Ludwig van Beethoven – Romance pro housle a orchestr F dur op. 50 

Franz Schubert – Symfonie č. 8 „Nedokončená“ 

Robert Schumann – Manfred op. 115, předehra

Petr Iljič Čajkovskij – Romeo a Julie, předehra – Fantasie 

Koncert u příležitosti Dne Evropy, věnován Článku 2 „Právo na život“ Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, projekt podpořen Evropskou komisí.

Dámy a pánové,

děkuji pořadatelům „Koncertu pro mír“, který se koná u příležitosti Dne Evropy a je věnován Evropské úmluvě o lidských právech „Právu na život“.

Již od dob starověkého Řecka je hudba dávno víc než jen to, co je napsáno na partiturách. Ve vřavě dnešních konfliktů je prvním krokem k těm následujícím, odpovědí na otázku míru, a dechem našeho společného mírového projektu. Vyjadřuji svou vděčnost Českému národnímu symfonickému orchestru a talentované dirigentce Gabrielle Carli za to, že vybrali čtyři význačné skladby evropského hudebního repertoáru, které ztělesňují hodnoty evropského osvícení.

Mír, lidskost a jednota – to je hudba Evropy.

Dnes večer, i když nesdílíme stejné mateřské jazyky, tradice nebo víru, budeme si všichni rozumět, sjednoceni stejným hudebním prožitkem.

Hudba, jazyk emocí podle Emmanuela Kanta, je také jazykem hodnot a nositelem jednoty vzájemného porozumění. V tomto duchu jsem v lednu 2023 zahájila strukturovaný dialog s hudebním sektorem, aby kultura zůstala polární hvězdou našeho společného evropského projektu.

Mír je konkrétní čin. Je to volba a tento koncert k tomuto cíli přímo přispívá.

Přeji vám příjemný večer u příležitosti Dne Evropy.

Marija Gabrielová

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež