Další naše projekty: Prague Proms | Loop Jazz Club | Recording studios | Jan Hasenöhrl
Nov 25, 2014 08:00 PM
Italy 11/2014
Novi Ligure

PROGRAM
Mozart, Dvořák

PERFORMERS

Giovanni Octet / Marcello Rota - conductor

Dec 06, 2014 08:00 PM
Christmas Concert
Museum of Czech Music

PROGRAM

Jakub Jan Ryba
Czech Christmas Mass


PERFORMERS

Czech National Symphony Orchestra
CNSO Mixed Choir
Jan Chalupecký – conductor
Yukiko Šrejmová Kinjo - soprano 
Markéta Cukrová - alto      
Martin Šrejma - tenor    
František Zahradníček - bass

Dec 12, 2014 08:00 PM
Spain 12/2014
Madrid

December 7 - 12, 2014, 8:00 pm

PROGRAM
Prokofiev, Grieg, Smetana, Mussorgsky, Tchaikovsky

PERFORMERS

CNSO / Inma Shara - conductor

© 2004 - 2013 CNSO, ALL RIGHTS RESERVED.